68271700_1394409177406108_3678798501598199808_o

Gallery : AKB48 Fan Meeting in Bangkok 2019

Eventpop 01

กิจกรรมสุดพิเศษที่จะทำให้แฟนๆได้ใกล้ชิดสมาชิกจาก AKB48

ในงาน “AKB48 Fan Meeting in Bangkok”

Click to website