ข่าว Thai Mono town_๑๙๐๕๒๗_0018

Gallery : Thai Mono Town

“Thai Mono Town”

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับบริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การดำเนินธุรกิจร่วมกับชาวญี่ปุ่น และเป็นที่ปรึกษาการลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมากว่า 15 ปี ร่วมกันจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ “APi Goes Japan โอกาสสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยในแดนอาทิตย์อุทัย” ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดย บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด ได้จัดตั้ง บริษัท ไทย โมโนะ ทาวน์ จำกัด ขึ้นเพื่อเปิดช่องทางจัดจำหน่ายสินค้านวัตกรรมไทย โดยนำผู้ประกอบการทั้ง 34 บริษัท จับคู่เจรจากับคณะผู้แทนจาก Ryubo Group นอกจากกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจแล้ว ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท Thai Mono Town จำกัด และ บริษัท Ryubo Holding ในการเป็นพันธมิตรทางการค้าและการเป็นผู้แทนประจำ โดยมีนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิช และ นายอดุลย์ โชตินิศากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ร่วมเป็นศักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

“Thai Mono Town”, a subsidiary of G-Yu Creatvie Co.,Ltd has been appointed by Ryobo Industry, the giant chained departmental store & owner with more than 300 branches of well-known CVS – Family Marts in Okinawa, Japan. In order to select the first group of Thailand’s Agriculture Products Innovative (APi). Presiding the MOU signing ceremony between Ms. Yupharet Eakturapakal; President of Thai Mono Town Co., Ltd and Mr. Gouichi Itokazu; CEO of Ryubo Industry, are: Miss Chutima Bunyapraphasara; Deputy Minister of Commerce & Mr. Adul Chotinisakorn; Director General of Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Thailand.

Thai Mono Town and Ryubo Industry are looking forward to the collaboration and to further strengthen the trade relationship between the two nations via their first project in Okinawa.