SKIP BANNER

ประกาศเลื่อนการจัดงาน

THAI-JAPAN ANIME&MUSIC FESTIVAL 2020

 

        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในขณะนี้ บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน THAI-JAPAN ANIME&MUSIC FESTIVAL 2020 Theme : Digital Your Life! ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 มีนาคม 2563 @PARC PARAGON & SIAM CENTER ได้มีได้ข้อสรุป ให้มีการเลื่อนการจัดงานดังกล่าวออกไปก่อน ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผู้ร่วมงานและศิลปิน

        ทั้งนี้ บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด ทราบดีว่าทุกคนต่างรอคอยการกลับมาของงานในครั้งนี้ แต่ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานและศิลปินนั้น มีความสำคัญสูงสุด ดังนั้นเราจะพิจารณากำหนดวันจัดงานใหม่อีกครั้ง และจะแจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าในโอกาสต่อไป และสำหรับช่วงเวลาแห่งการรอคอยนี้ ทางทีมงานจะใช้เวลาอันมีค่าในการจัดเตรียมงานให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อผู้ร่วมงานทุกคน

        สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกความห่วงใยที่ส่งมาให้กับทางทีมงานในทุกช่องทาง รวมถึงขออภัยในความ ไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอให้ทุกท่าน รักษาสุขภาพ เพื่อเตรียมพร้อมกับการกลับมาอีกครั้งของงาน

Sponsors260263_Web-02