World Cosplay Summit Thailand 2020

        ประกาศวันแข่งขัน World Cosplay Summit Thailand 2020 เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในงานคอสเพลย์ระดับโลก World Cosplay Summit 2020 ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น พบกับรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยทั้ง 5 ภาคได้ในงาน World cosplay Summit Thailand โดยจะทำการคัดเลือกตัวแทนในแต่ละภาค จำนวนภาคละ 5 ทีม จากพื้นที่ดังนี้

       รอบตัวแทนภาคกลาง : ในงาน Japan Expo Thailand 2020 , Japan Festa in Bangkok  (Stage B ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป @centralwOrld กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

        รอบตัวแทนภาคตะวันออก : วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ CentralPlaza Chonburi จังหวัดชลบุรี

        • รอบตัวแทนภาคเหนือ : ณ CentralPlaza Chiangmai Airport จังหวัดเชียงใหม่       

        • รอบตัวแทนภาคใต้ : ณ CentralFestival Hatyai จังหวัดสงขลา

        • รอบตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ณ CentralPlaza Nakhon Ratchasima จังหวัดนครราชสีมา

        • Final Round (รอบตัดสิน) : ณ CentralPlaza Westgate จังหวัดนนทบุรี

    กฏ กติกา การแข่งขัน

         1. ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม ประกอบด้วย สมาชิก 2 คน ไม่อนุญาตให้มีทีมผู้ช่วย
         2. ผู้เข้าแข่งขัน ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (ในกรณีไม่ถึง 18 ปี จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร) ไม่จำกัดเพศ และกรณีที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จะต้องสามารถเดินทางไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 (หากวันเวลามีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็ว)
         3. มีหลักฐานแสดงเพื่อยืนยันตัวตนอย่างชัดเจน ในกรณีที่ได้รับรางวัล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่, พาสปอร์ต
         4. ชุดที่ใช้แข่งขันจะต้องมาจาก JapanAnime, Manga, Tokusatsuและ VDO Game เท่านั้น
4.1 ไม่อนุญาต ให้ใช้ตัวละครที่สร้างขึ้นเอง หรือ ตัวละครจากภาพยนต์ที่มีการดัดแปลงมาจากมังงะหรืออนิเมะ
4.2 หากเป็นตัวละครจากเกม ตัวละครนั้นๆจะต้องเป็นตัวละครที่ถูกสร้างจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตัวละครจาก Disney, Star Wars, Marvel, DC ที่มีเกมที่ ผลิตในประเทศญี่ปุ่นแต่ตัวละครไม่ได้ถูกสร้างโดยประเทศญี่ปุ่น จะไม่สามารถเข้าร่วมประกวดได้
4.3 ชุดจากตัวละครในเครือจัมป์ ซึ่งมีลิขสิทธิ์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้
4.4 ตัวละครของผู้เข้าแข่งขันต้องมาจากเรื่องเดียวกัน
4.5 ชุดแข่งขันต้องเป็นชุดที่ทำขึ้นเอง ไม่อนุญาตให้เช่าหรือซื้อชุดสำเร็จรูปมาลงแข่งขัน
         5. ชุดที่ใช้ในการแข่งขัน จะต้องเหมือนต้นฉบับจาก Japanese Anime, Manga, Tokusatsuหรือ VDO Game ห้ามดัดแปลงหรือเพิ่มเติมให้ต่างจากต้นแบบโดยเด็ดขาด
         6. สามารถใส่ได้ทั้งแบบ ชุดผ้า และชุดเกราะ
         7. ชุดคอสเพลย์ ต้องไม่ล่อแหลม ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม และไม่มีวัตถุอันตรายในการประกวด
         8. มีเวลา 2.30 นาที สำหรับการแสดง และสามารถใช้เวลาสำหรับเตรียมอุปกรณ์บนเวทีได้ 1 นาที ซึ่งไม่รวมเวลาแสดง
8.1 เมื่อจบการแสดงมีเวลา 1 นาที ในการเก็บสิ่งของ เตรียมเวทีสำหรับทีมถัดไป
         9. ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและระเบียบต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
         10. ผู้เข้าแข่งขัน ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชุด และการแสดงให้ทีมงาน เพื่อดำเนินการประสานงานให้ในกรณีจำเป็น เช่น มีสิ่งเทียมอาวุธที่จะพกเข้ามาในศูนย์การค้า
         11. การตัดสินของกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

    เกณฑ์การตัดสินในการแข่งขัน

        1. การแสดงออกและการดำเนินเรื่อง40 คะแนน : ความน่าสนใจในการแสดง, ความละเอียดอ่อน, ความบันเทิงและความต่อเนื่องของการแสดง
         2. เครื่องแต่งกาย30 คะแนน : การเคลื่อนไหวเมื่อสวมชุด,ความคล้ายกับตัวละครต้นแบบ, ความประทับใจต่อชุด
         3. การเข้าถึงบทบาทตัวละคร30 คะแนน : ความเข้าถึงบทบาทตัวละครต้นแบบและเนื้อเรื่อง

        *หมายเหตุ : ชุดคอสเพลย์ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดใดๆมาก่อน จะไม่สามารถนำมาลงประกวดในครั้งนี้ได้หากทางทีมงานตรวจสอบเจอภายหลังจะถูกตัดสิทธิทันที

        **หมายเหตุ : ชุดที่ลงประกวดแต่ไม่เคยได้รับรางวัลหรือได้รับรางวัลที่ไม่ใช่รางวัลชนะเลิศ สามารถนำมาลงประกวดได้ตามปกติ

     รางวัลที่ได้รับในรอบตัดสิน

         1. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในงาน World Cosplay Summit 2020 ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น และร่วม Workshop กับ Cosplayer จากทั่วโลกเป็นเวลา 1 สัปดาห์ พร้อมทั้งตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศและของที่ระลึก
         2. ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
         3. ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมของที่ระลึก